IPPOTIKON-LOGO-WHITE-TRANSPARENT 400

5, Dimosthenous street, Old Town, Rhodes, Greece