CHILDREN'S MENU

HAMBURGER

With chips

SPAGHETTI NAPOLITEN

SPAGHETTI BOLOGNAISE