ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ Φιλέτο

5, Dimosthenous street, Old Town, Rhodes, Greece